Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Trong những năm qua, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được nhiều giải thưởng Khoa học Công nghệ có chất lượng. Tiêu biểu như:

- Giải thưởng Sao khuê: Năm 2016 Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam chứng nhận Hệ thống quản trị Đại học điện tử Trung tâm Quản lý chất lượng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao khuê 2016 trong lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo.
- Giải thưởng Nhân tài đất Việt: Năm 2012 Hệ thống quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập (QMC-ETEST) của Trung tâm Quản lý chất lượng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được trao giải thưởng Nhân tài đất Việt.
- Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ sinh viên. Danh sách chi tiết: tải về tại đây

- Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Chi tiết giải thưởng: tải về tại đây

- Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường: tải về tại đây

- Giải thưởng Olympic sinh viên. Danh sách chi tiết về số lượng giải thưởng theo từng năm và từng lĩnh vực: tải về tại đây
- Giải thưởng Robocon và Robocon Techshow. Chi tiết kết quả: tải về tại đây
- Giải thưởng Xe tiết kiệm nhiên liệu: Đội tuyển SuperCup 50 Khoa Công nghệ ô tô của trường đã giành nhiều giải cao trong các cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu được tổ chức ở trong và ngoài nước. Chi tiết giải thưởng: tải về tại đây