Giới thiệu Tạp chí

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thông tin chung

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội (Journal of Science and Technology - Hanoi University of Industry) có mã số chuẩn quốc tế P-ISSN 1859-3585E-ISSN 2615-9619; Giấy phép hoạt động báo chí số 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009, Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1362/GP-BTTTT ngày 31/07/2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 548/QĐ-BCT ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học, tối đa đến 0,5 điểm cho các bài báo thuộc các ngành, liên ngành: Cơ khí - Động lực, Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Điện - Điện tử - Tự động hóa và Kinh tế.

Tôn chỉ, mục đích

Công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên ở trong và ngoài trường; Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Thể thức xuất bản

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản: 2 tháng/kỳ

- Khuôn khổ: 20,5cm x 28,5cm

- Số lượng: 2.000 bản/kỳ

- Nơi in: Hà Nội