Nhân sự tạp chí

Nhận sự của Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhân sự Tạp chí

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Đức Quý

Điện thoại: 024 37655121

E-mail: tdquy@haui.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Phạm Văn Đông

Điện thoại: 024 37655121 (Số máy lẻ 898)

E-mail: phamdong.khcn.haui@gmail.com

Ban Biên tập
1. Phạm Văn Đông - Trưởng Ban

2. Đặng Văn Bính

3. Đỗ Huyền Cư

4. Dư Đình Viên

5. Nguyễn Văn Thiện

6. Nguyễn Hữu Phấn

7. Nguyễn Thị Thu Hương

8. Hoàng Đức Chiến