Nhân sự tạp chí

Nhận sự của Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Nhân sự Tạp chí

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Đức Quý
Điện thoại: 024 37655121
E-mail: tdquy@haui.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Phạm Văn Đông
Điện thoại: 024 37655121 (Số máy lẻ 898)
E-mail: phamvandong07@gmail.com

Ban Biên tập
1. Phạm Văn Đông - Trưởng Ban
2. Đặng Văn Bính
3. Đỗ Huyền Cư
4. Dư Đình Viên