Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Từ ngày 16/9/2019, tác giả có thể gửi bài báo đến Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua ứng dụng gửi bài Online trên Trang thông tin điện tử của Tạp chí.

Với mục đích hội nhập quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình gửi bài và theo dõi tình hình bài gửi đăng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ đã hoàn thiện ứng dụng gửi bài Online trên trang thông tin điện tử của Tạp chí. Từ ngày 16/9/2019, tác giả có bài báo muốn đăng trên Tạp chí có thể gửi bài theo hai cách:

1. Gửi bài thông qua email của Tạp chí: tapchikhcn@haui.edu.vn

2. Gửi bài online thông qua trang thông tin điện của Tạp chí: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/

Tạp chí khuyến khích tác giả gửi bài Online thông qua trang thông tin điện của tạp chí. Hướng dẫn cụ thể các bước gửi bài Online và xem thông tin bài gửi đăng tác giả xem trong bản Hướng dẫn gửi bài Online.

Trân trọng thông báo!

  • Thứ Hai, 09:25 16/09/2019

Tags: