Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước: “Nghiên cứu quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp”

Sáng 26/4/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp”. Đề tài do PGS.TS Vũ Minh Tân - Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước: “Nghiên cứu quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp”
PGS.TS. Vũ Minh Tân trình bày khái quát kết quả nghiên cứu
của Đề tài trước Hội đồng

Mục tiêu tổng thể của Đề tài là nghiên cứu điều chế Felodipin đạt chuẩn theo dược điển Anh làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã xây dựng được quy trình tổng hợp Felodipin quy mô 10g/mẻ theo phương pháp Hantzsch. Ngoài ra, nhóm tác giả đã nghiên cứu tổng hợp Felodipin theo phản ứng một giai đoạn, cũng như quy trình tổng hợp Felodipin theo phương pháp ống dòng liên tục.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài là công trình NCKH nghiêm túc, công phu. Một số giải pháp được đề xuất có tính khả thi và sát thực. Kết quả nghiên cứu của Đề tài là cơ sở khoa học để nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp.

Nhóm tác giả đã thực hiện đầy đủ các nội dung và sản phẩm nghiên cứu theo thuyết minh và hợp đồng của Đề tài. Một số sản phẩm vượt chỉ tiêu như: bài báo khoa học, đào tạo thạc sỹ. Bên cạnh đó, Đề tài đăng ký 01 giải pháp hữu ích về quy trình tổng hợp và tinh chế Felodipin.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp”. Nhóm tác giả sẽ hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng để nghiệm thu cấp quốc gia.

  • Thứ Sáu, 17:56 26/04/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do TS. Trương Thanh Hằng chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do TS. Trương Thanh Hằng chủ nhiệm

Thứ Ba, 14:54 23/04/2019
Hội nghị khoa học chuyên ngành năm 2019

Hội nghị khoa học chuyên ngành năm 2019

Thứ Hai, 11:21 01/04/2019
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do TS. Cao Thị Thanh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do TS. Cao Thị Thanh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 15:25 22/03/2019
Tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019

Tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019

Thứ Năm, 09:35 21/03/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Tiến Dũng chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Tiến Dũng chủ nhiệm

Thứ Sáu, 15:25 01/03/2019

Video giới thiệu