Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Chiều ngày 22/7/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”. Đề tài do ThS. Nguyễn Xuân Cảnh - Giảng viên khoa Công nghệ hóa chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”Ủy viên phản biện nhận xét Đề tài

Mục tiêu của Đề tài nhằm xử lý và tái chế xỉ kẽm thải giảm thải ra môi trường; chế tạo kẽm sunfat làm chất vi lượng cho phân bón.

Thực hiện mục tiêu trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu và xác định điều kiện phù hợp cho quá trình hòa tách kẽm từ xỉ thải của nhà máy mạ kẽm nhúng nóng, hiệu suất thu hồi đạt 98,05%. Sản phẩm kẽm sunfat có độ tinh khiết 98,37% và đạt tiêu chuẩn sử dụng làm phân bón vi lượng. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo kẽm sunfat từ xỉ kẽm của nhà máy mạ kẽm nhúng nóng có sử dụng chất trợ dung NH4Cl.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Nhóm tác giả hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Hai, 16:28 22/07/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng bài giảng E - learning học phần Vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’

Thứ Hai, 15:31 01/07/2019
Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Thứ Ba, 16:19 04/06/2019

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Vũ Hữu Thích chủ nhiệm

Thứ Hai, 16:29 03/06/2019
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Thứ Sáu, 13:50 24/05/2019
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ III

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ III

Thứ Bảy, 10:43 18/05/2019

Video giới thiệu