Thông báo về việc gửi bài tham gia Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn- ISTP30

Thời gian tổ chức: 1 - 3/11/2019.

Địa điểm tổ chức: Hạ Long

Chi tiết thông báo tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 10:45 17/05/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Thông báo về việc gửi bài tham gia Hội thảo Quốc tế "Công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh"

Thứ Sáu, 10:40 17/05/2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

Thứ Sáu, 14:15 12/04/2019

Kế hoạch Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ X

Thứ Sáu, 13:41 12/04/2019

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam năm 2020

Thứ Năm, 14:34 14/03/2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Việt Nam

Thứ Năm, 14:23 14/03/2019

Video giới thiệu