Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Hồ sơ tham dự nộp về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 20/9/2018.

Nội dung chi tiết thông báo tải về tại đây

  • Thứ Năm, 11:11 26/07/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018

Thứ Năm, 10:49 26/07/2018

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thứ Hai, 14:32 28/05/2018

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thứ Sáu, 08:51 30/03/2018

Thông báo đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Thứ Ba, 08:15 20/03/2018

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Hải Dương năm 2019

Thứ Tư, 10:16 28/02/2018

Video giới thiệu