Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Ngày 24/7/2019, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: ‘‘Đánh giá chương trình, tài liệu và đề thi các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Đề tài do TS. Trần Thị Duyên – Giám đốc Trung tâm Khảo thí chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệmĐại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm: Đánh giá chương trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đề thi của các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Trường.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu tổng quan việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở Việt Nam và trên thế giới; đánh giá thực trạng các nội dung liên quan đến dạy và học tiếng Anh chuyên ngành như: chương trình đào tạo, tài liệu, phương pháp giảng dạy, đề thi, kiểm tra; so sánh, đối chiếu giữa việc học tập, giảng dạy các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với bảng tham chiếu yêu cầu đầu ra của các nhóm ngành đào tạo tương ứng.

Nhóm đã đánh giá chương trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đề thi, kiểm tra các học phần tiếng Anh chuyên ngành đang được triển khai tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu phân tích làm rõ các điểm mạnh, các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Trường.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn trong việc đổi mới chương trình đào tạo, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đề thi cho các học phần tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bên cạnh đó Đề tài sẽ đóng góp tích cực vào việc đào tạo Tiếng ở bậc đại học nói chung.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệmTS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài trên có ý nghĩa. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài ‘‘Đánh giá chương trình, tài liệu và đề thi các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

  • Thứ Tư, 11:32 24/07/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Thứ Hai, 16:28 22/07/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng bài giảng E - learning học phần Vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’

Thứ Hai, 15:31 01/07/2019
Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Thứ Ba, 16:19 04/06/2019

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Vũ Hữu Thích chủ nhiệm

Thứ Hai, 16:29 03/06/2019
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Thứ Sáu, 13:50 24/05/2019

Video giới thiệu