Chương trình tổng thể Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V

Thời gian: Thứ 6, ngày 5 tháng 10 năm 2018

07h30 - 08h00

Đăng ký tham dự, nhận tài liệu

Địa điểm: Hội trường, Tầng 3, Nhà A11

08h00 - 08h45

Khai mạc

Địa điểm: Hội trường, Tầng 3, Nhà A11

Giới thiệu

PGS. TS. Phạm Văn Đông, Trưởng Phòng KHCN - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phát biểu khai mạc

TS. Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam

PGS. TS. Trần Đức Quý, Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội

08h45 - 10h00

Bài phát biểu Keynotes

Địa điểm: Hội trường, Tầng 3, Nhà A11

Chủ tọa:GS.TSKH. Bành Tiến Long, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Diễn giả 1:Mr Frank Knafla, Tập đoàn Phoenix Contact, CHLB Đức

Sự thay đổi của công nghệ cơ khí trong cách mạng công nghiệp 4.0

(The Change of Mechanical Engineering in Industrie 4.0)

Diễn giả 2:Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, BCT

Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam trong bối cảnh
hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

10h00 - 10h20

Di chuyển về các phân ban

10h20 - 11h35

Báo cáo tại các phân ban

Địa điểm:

- Tầng 4 nhà A1: Phân ban Cơ khí Chế tạo máy - Phòng Hội thảo 1

Phân ban Gia công áp lực - Hàn, Vật liêu cơ khí - Phòng Hội thảo 2

- Tầng 10 nhà A1: Phân ban Tự động hóa - Robot, Cơ điện tử - Phòng Bảo vệ luận án 2

Phân ban Cơ khí Động lực - Phòng Bảo vệ luận án 1

Phân ban Cơ khí Nông lâm, Xây dựng, Giao thông và Nhiệt -

Phòng Bảo vệ luận án 3

11h35 - 13h30

Ăn trưa

Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm dịch vụ nhà ăn

13h30 - 15h10

Báo cáo tại các phân ban (tiếp theo)

15h10 - 15h30

Tiệc trà

15h30 - 17h10

Báo cáo tại các phân ban (tiếp theo)

17h10

Kết thúc Hội nghị tại các phân ban

  • Thứ Ba, 15:39 25/09/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2018 - 2019

Thứ Năm, 15:24 09/08/2018

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Thứ Năm, 11:11 26/07/2018

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018

Thứ Năm, 10:49 26/07/2018

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thứ Hai, 14:32 28/05/2018

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thứ Sáu, 08:51 30/03/2018

Video giới thiệu