Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53 (Tháng 8/2019)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản số 53 (tháng 8/2019) với 27 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản số 53 (tháng 8/2019) với 27 bài báo khoa học. Trong đó:

- Mục Khoa học - Công nghệ: 21 bài báo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa: 8 bài báo

+ Lĩnh vực Cơ khí - Động lực: 6 bài báo

+ Lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 7 bài báo

- Mục Kinh tế - Xã hội: 6 bài báo

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo. Các tác giả có nhu cầu nhận bản in của tạp chí vui lòng đến tòa soạn để nhận.

  • Thứ Năm, 11:16 05/09/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 52 (Tháng 6/2019)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 52 (Tháng 6/2019)

Thứ Ba, 11:31 02/07/2019

Thư mời tham gia viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh" lần thứ Năm

Thứ Năm, 15:52 27/06/2019

Thông báo số 1 về việc mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế tại Đà Lạt

Thứ Năm, 15:41 27/06/2019

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2019 - 2020

Thứ Ba, 15:31 04/06/2019

Video giới thiệu