Thay đổi cách thức đánh số xuất bản của Tạp chí

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thay đổi cách thức đánh số xuất bản từ số tháng 02/2020.

Tính đến tháng 12/2019, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản đến số 55, với cách thức đánh số xuất bản là thứ tự lần lượt.

Nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế khi đánh số tạp chí khoa học, Tạp chí thay đổi cách thức đánh số xuất bản như sau: Một năm, Tạp chí sẽ xuất bản 1 tập với 6 số vào các tháng 02, 4, 6, 8, 10 và 12.

Năm 2020, Tạp chí sẽ xuất bản Tập 56 - số 1 (tháng 02/2020), Tập 56 - số 2 (tháng 4/2020), Tập 56 - số 3 (tháng 6/2020), Tập 56 - số 4 (tháng 8/2020), Tập 56 - số 5 (tháng 1/2020) và Tập 56 - số 6 (tháng 12/2020).

Trân trọng thông báo để quý độc giả được biết!

  • Thứ Năm, 09:47 02/01/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021
Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53 (Tháng 8/2019)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53 (Tháng 8/2019)

Thứ Năm, 11:16 05/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 52 (Tháng 6/2019)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 52 (Tháng 6/2019)

Thứ Ba, 11:31 02/07/2019

Thư mời tham gia viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh" lần thứ Năm

Thứ Năm, 15:52 27/06/2019

Video giới thiệu