Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2019 - 2020

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30/8/2019.

Chi tiết thông báo tại đây

  • Thứ Ba, 15:31 04/06/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Thông báo về việc tuyển chọn tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019

Thứ Ba, 15:15 04/06/2019

Thông báo về việc gửi bài tham dự Hội thảo"Human Resource Development: Innovation and Evolution in the Digital Era"

Thứ Sáu, 10:49 17/05/2019

Thông báo về việc gửi bài tham gia Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn- ISTP30

Thứ Sáu, 10:45 17/05/2019

Thông báo về việc gửi bài tham gia Hội thảo Quốc tế "Công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh"

Thứ Sáu, 10:40 17/05/2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

Thứ Sáu, 14:15 12/04/2019

Video giới thiệu