Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Trải qua 11 năm sau xuất bản số đầu tiên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản được 68 số. Nhằm mục đích hội nhập với quốc tế, Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản Tập 57 số Đặc biệt đăng tải các bài báo khoa học viết bằng tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 57 - số Đặc biêt (tháng 11/2021) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường. Trong đó:

- Mục Khoa học - Công nghệ: 25 bài báo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa: 14 bài báo

+ Lĩnh vực Cơ khí - Động lực: 7 bài báo

+ Lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 4 bài báo

- Mục Kinh tế - Xã hội: 4 bài báo

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Ba, 15:03 23/11/2021

Tags: