Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”

Chiều ngày 25/7/2019, Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Trung tâm hợp tác doanh nghiệp chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”Nhóm tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài trước Hội đồng

Trong thiết bị đột dập liên hoàn, để nâng cao năng suất cần có thiết bị cấp phôi hoạt động theo chu trình làm việc ổn định và chính xác vị trí đột dập nhằm góp phần giảm chi phí đầu tư. Do đó việc ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300” có ý nghĩa thực tiễn cao.

Thực hiện đề tài, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu tổng quan về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công suất, tần suất dập của máy dập E2W300. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đi sâu nghiên cứu, tính toán chu kỳ cấp phôi, thời gian, chiều dài cấp phôi cho máy dập với khuôn dập liên hoàn; thiết kế, mô phỏng và chạy thử thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập; nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết cơ khí; thiết kế mạch điện tử điều khiển động cơ servor để điều khiển rulô cuốn tôn; gia công, chế tạo, lắp ráp cụm chi tiết cơ khí, hàn, ghép, nối linh kiện điện tử; lập trình kết nối phần cơ khí của thiết bị cấp phôi và mạch điện tử điều khiển.

Nhóm tác giả đã chế tạo thành công hệ thống thiết bị cấp phôi tự động được lắp đặt và thử nghiệm trên máy dập E2W300. Kết quả cho thấy sản phẩm nghiên cứu đã đạt được các yêu cầu như mục tiêu đặt ra.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có tính thực tiễn và hiệu quả khi được áp dụng vào thực tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài đạt loại Khá.

  • Thứ Năm, 15:42 25/07/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Thứ Tư, 11:32 24/07/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Thứ Hai, 16:28 22/07/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng bài giảng E - learning học phần Vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’

Thứ Hai, 15:31 01/07/2019
Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Thứ Ba, 16:19 04/06/2019

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Vũ Hữu Thích chủ nhiệm

Thứ Hai, 16:29 03/06/2019

Video giới thiệu