Kế hoạch hội nghị khoa học HaUI lần thứ III

Thời gian:

- Từ 16/10/2018 đến 15/11/2018 nhận tóm tắt bài báo.

- Từ 16/12/2018 đến 15/01/2019 nhận toàn văn bài báo.

- Từ 16/01/2019 đến 30/03/2019 biên tập, phản biện bài báo.

- Từ 01/04/2019 tổ chức xuất bản.

Chi tiết Kế hoạch tải về tại đây

  • Thứ Tư, 09:21 17/10/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Chương trình tổng thể Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V

Thứ Ba, 15:39 25/09/2018

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2018 - 2019

Thứ Năm, 15:24 09/08/2018

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Thứ Năm, 11:11 26/07/2018

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018

Thứ Năm, 10:49 26/07/2018

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thứ Hai, 14:32 28/05/2018

Video giới thiệu