TS. Nguyễn Tuấn Anh với “Nghiên cứu tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài Ngũ sắc (Ageratum conyzoides L) với chitosan ứng dụng điều trị viêm xoang”

Sáng ngày 25/7/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài Ngũ sắc (Ageratum conyzoides L) với chitosan ứng dụng điều trị viêm xoang”. Đề tài do TS. Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên khoa Công nghệ hóa chủ nhiệm.

TS. Nguyễn Tuấn Anh với “Nghiên cứu tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài Ngũ sắc (Ageratum conyzoides L) với chitosan ứng dụng điều trị viêm xoang”TS. Nguyễn Tuấn Anh thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả Đề tài

Mục tiêu của Đề tài nhằm chế tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài hoa ngũ sắc (Ageratum conyzoides). Sản phẩm tạo ra cần đạt yêu cầu về khả năng kháng khuẩn dành cho thuốc xịt mũi.

Ở công trình này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện phản ứng giữa cation tripolyphosphate và chitosan. Nhóm đã phân tích các đặc tính hóa lý của chitosan; chế tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài hoa ngũ sắc với chitosan và xác định độ nhiễm khuẩn mà sản phẩm tạo ra.

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã chế tạo thành công chitosan khối lượng phân tử thấp bằng phương pháp cắt mạch sử dụng H202 ở các nồng độ khác nhau và tạo mối liên kết ngang giữa các phân tử chitosan sử dụng TPP. Bên cạnh đó, nhóm cũng chế tạo thành công hỗn dịch (chế phẩm) thuốc dưới dạng kích thước nano đi từ nguyên liệu ban đầu là thuốc. Tác dụng dược lý của thuốc tăng, rút ngắn thời gian điều trị và giảm liều lượng thuốc khi sử dụng.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Nhóm tác giả hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Năm, 16:42 25/07/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”

Thứ Năm, 15:42 25/07/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Thứ Tư, 11:32 24/07/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Thứ Hai, 16:28 22/07/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng bài giảng E - learning học phần Vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’

Thứ Hai, 15:31 01/07/2019
Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Nghiệm thu đề án khoa học công nghệ cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Thứ Ba, 16:19 04/06/2019

Video giới thiệu