Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 54 (10/2019)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 54 (10/2019)

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỐ 54 (10/2019)

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1

Đánh giá động học phương pháp điều khiển FCS - MPC cho động cơ không đồng bộ 3 pha được cấp nguồn bởi nghịch lưu 3 mức

Performace Evaluation of FCS-Model Predictive Control of Induction Motors fed by Three Level Inverter

Mai Văn Chung, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Liễn

Full Paper PDF

Trg. 3

2

Đề xuất kỹ thuật điều chế triệt tiêu điện áp Common Mode cho nghịch lưu Cascade 3 pha 5 bậc

New Carrier PWM Technique to Reduce Commonmode Voltage in Three Phase Five Level Cascade Inverter

Quách Thanh Hải, Lê Thị Lý, Truong Việt Anh

Full Paper PDF

Trg. 10

3

Về một giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống có khâu trễ dùng bộ điều khiển ngoại suy và luật điều khiển PID số

About a Solution for Improving Quality of the Control System with Delay Using Extrapolation Controller and Digital PID Control Law

Đinh Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thung, Phạm Văn Cường

Full Paper PDF

Trg. 16

4

Nâng cao chất lượng ảnh màu mặt người bởi SVD của DCT trong miền Logarit ứng dụng trong hệ thống nhận dạng mặt người

Color Face Image Enhancement Based on SVD of DCT coefficients in Logarithm Domain

Nguyễn Nam Phúc, Nguyễn Quốc Trung, Hà Hữu Huy

Full Paper PDF

Trg. 20

5

Nghiên cứu thăm dò khả năng tuyển nổi quặng đồng niken cao bằng

Study and Explore Cao Bang's Nickel Ore Flotation Capacity

Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên,Hồ Ngọc Hùng, Đỗ Hồng Việt

Full Paper PDF

Trg. 28

6

Nghiên cứu thiết kế - chế tạo silo lọc thô ứng dụng chế tạo thiết bị lọc cặn xăng, dầu theo nguyên lý thủy động lực học

Researching, Designing and Manufacturing Crude Filter Silos for Manufacturing Petroleum and Diesel Residue Filtration Devices Based on Fluid Dynamics Principles

Phạm Văn Bổng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Huy Kiên

Full Paper PDF

Trg. 32

7

Nghiên cứu xây dựng phương pháp và hệ thống đánh giá độ cứng vững của cụm ổ trục chính máy mài tròn ngoài trên cơ sở thay thế bôi trơn thủy động bằng bôi trơn thủy tĩnh

Research and Develop a Method and an Equipment System to Evaluate the Spindle Unit Stiffness of an External Circular Grinding Machine Basing on Replacing Hydrodynamic Lubrication with Hydrostatic Lubrication

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thùy Dương, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Toàn

Full Paper PDF

Trg. 36

8

Nâng cao chất lượng bộ truyền bánh răng hành tinh bằng công nghệ thấm nitơ plasma

A Study on the Improvement of the Planetary Dear Quality by Applying the Nitrogen Plasma Permeation Technology

Phạm Văn Đông, Nguyễn Huy Kiên, Hoàng Xuân Thịnh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Phấn, Nguyễn Mai Anh, Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Thành

Full Paper PDF

Trg. 42

9

Về mô hình động lực học hệ máy móc đặt trên phương tiện cơ giới đường bộ có lắp gối giảm dao động

About Dynamic Model for Machine on the Road Motor Vehicle with Reduced Vibration - Pillows

Đào Duy Trung

Full Paper PDF

Trg. 47

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả cam đường canh

Study on Effects of Chitosan Concenration on Quality and Time of the Storage of Citrus Sinensis

Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Xuân Cảnh

Full Paper PDF

Trg. 51

11

Sản xuất hydrogen hiệu quả cao bằng phương pháp hóa học sử dụng xúc tác FeB

The Hight Effective Hydrogen Generation by Chemical Method Using FeB Catalysis

Trịnh Ngọc Tuấn

Full Paper PDF

Trg. 57

KINH TẾ - XÃ HỘI

12

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lai Châu

Factors Affect to the Provincial State Management with the Allocation and Use of State Budget Capital for Capital Construction Investment Projects of Lai Chau Province

Nguyễn Ngọc Hải

Full Paper PDF

Trg. 63

13

Tác động của thương mại quốc tế đến tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO

The Impact of International Trade on Economic Growth - An Investigation into the Periods Before and After Vietnam’s Accession to the WTO

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Full Paper PDF

Trg. 70

14

Thực trạng môi trường đầu tư và khuyến nghị chính sách cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Current Status of Investment Environment and Policy Recommendations to Promote Investment of SMEs in Vietnam

Nguyễn Mạnh Cường

Full Paper PDF

Trg. 76

15

Phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và một số khuyến nghị

Development of Vietnamese economy in the Context of the Industrial Revolution 4.0 and Some Recommendations

Trần Thị Hằng

Full Paper PDF

Trg. 89

16

Tổng quan chất lượng lợi nhuận

A Review of Earning Quality

Đặng Ngọc Hùng, Phạm Thị Hồng Diệp, Đặng Thị Hậu

Full Paper PDF

Trg. 96

  • Thứ Ba, 09:46 29/10/2019

Tags: