Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 51 (4/2019)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 51 (4/2019)

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỐ 51 (4/2019)

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Nghiên cứu ứng dụng mã BCH xây dựng hệ mật

A Secure Niedreiter Cryptosystem’s Variant Base on BCH Codes

Lê Văn Thái
Full paper PDF

Trg.3

2

Phương pháp định vị dựa trên kết quả định hướng và thông tin tiên nghiệm địa hình

The Positioning Method Based on the Direction of Arrival Mesured and Apriori Topographic Information

Nguyễn Tuấn Minh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Trọng Lưu
Full paper PDF

Trg.9

3

Nghiên cứu cấu hình tăng áp DC/DC có điểm trung tính với nguồn điện áp một chiều

Research Dc/Dc Boost Topology with Neutral Point with DC Source

Quách Thanh Hải, Trương Việt Anh, Lê Hoàng Phi
Full paper PDF

Trg.13

4

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hạn chế quá trình quá độ trong đóng cắt thiết bị bù động trên lưới điện phân phối

Investigate, Design and Fabricate Reduced Transient Phenomena Apparatus for Capacitor Switching on Distribution Network

Trần Thanh Sơn
Full paper PDF

Trg.19

5

Ước lượng tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng bộ quan sát từ thông rotor

Speed Estimation for Three Phase Induction Motor Using Rotor Flux Observer

Phạm Văn Tuấn, Trần Kim Thành
Full paper PDF

Trg.22

6

Cảm biến đo lực đẩy sử dụng trong hệ thống đo động cơ tên lửa trên cơ sở mô hình đồng dạng

Study Design of Smart Feeling Sensitivity Based on the Homologous Model Used in Rocket Engine Testing

Phạm Nhật Quang, Nguyễn Thị Lan Hương
Full paper PDF

Trg.26

7

Điều khiển hệ con lắc ngược - xe sử dụng Đại số gia tử

Control of an Inverted Pendulum - Cart System Using Hedge Algebras

Bùi Hải Lê, Phạm Minh Nam, Bùi Thanh Lâm
Full paper PDF

Trg.30

8

Mô hình quá trình kết tụ hạt dưới ảnh hưởng của sóng siêu âm trong hệ thống lọc bụi ly tâm

Modelization of the Accumulation of Particles Under the Ultrasound Influence on a Centrifugal Dust Filter System

Nguyễn Văn Cường, Trần Trọng Thắng
Full paper PDF

Trg.35

9

Phân tích động học của dầm Timoshenko chịu nhiều tải trọng di động và ảnh hưởng của nhiệt độ bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Dynamic Analysis of Timoshenko Beams under Moving Many Loads and the Effect of Temperature by the Finite Element Method (FEM)

Nguyễn Văn Luật, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Hường
Full paper PDF

Trg.39

10

Multi-response Optimization of EDD Process of Die Steel for Improving Production Rate and Hole Quality

Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình khoan xung cho vật liệu làm khuôn để nâng cao năng suất và chất lượng lỗ gia công

Trần Văn Tuấn, Nguyễn Long Hải, Nguyễn Trung Thành
Full paper PDF

Trg.44

11

Xây dựng mô hình lực cắt khi phay bề mặt 3D bằng dao phay ngón đầu cầu

Develop Model of Cutting Force when Milling 3D Surfaces by Ball-End Mill

Đậu Chí Dũng, Trương Hoành Sơn
Full paper PDF

Trg.50

12

Ứng dụng Matlab trong việc xác định điểm tiếp xúc trên bánh răng côn răng thẳng

Application of Matlab in Determining Contact Points on Straight Bevel Gears

Nguyễn Hồng Lĩnh
Full paper PDF

Trg.56

13

Nghiên cứu cải tạo máy phát điện cỡ vừa sử dụng nhiên liệu khí biogas từ chăn nuôi

Study on Conversion of Conventional Generator Set to Fuel with Gases from Biomass

Nguyễn Khắc Tùng, Trịnh Xuân Phong, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Anh, Bùi Văn Chinh
Full paper PDF

Trg.62

14

Nghiên cứu điều khiển gài số cho hệ thống truyền lực AMT

Gearshift Control Design for Automated Manual Transmission (AMT)

Trần Văn Như, Tạ Thị Thanh Huyền
Full paper PDF

Trg.67

15

Nghiên cứu sử dụng LPG như một nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong - Khả năng sử dụng ở Việt Nam

A Study on Using LPG as an Alternative Fuel for Internal Combustion Engine - Usability in Vietnam

Đinh Xuân Thành, Phạm Hòa Bình, Chu Đức Hùng, Nguyễn Ngô Long, Nguyễn Huy Chiến
Full paper PDF

Trg.72

16

Nghiên cứu thiết kế ô tô xử lý chất thải, bùn di động

Research and Design Truck Mobile Sludge Dewatering

Đào Mạnh Hùng,Nguyễn Hồng Quân
Full paper PDF

Trg.79

17

Tính toán, xác định các thông số cơ bản của cabin nâng xe cho trạm đỗ ô tô con nhiều tầng dạng xoay vòng

Determination of Cabin’s Basic Parameters for Rotary Car Parking System

Nguyễn Thiết Lập, Phạm Trung Dũng
Full paper PDF

Trg.84

18

Ảnh hưởng của chiều dài vòng sợi tới các thông số cấu trúc của vải single dệt từ sợi bông trên máy phẳng Shima Seiki

Effect of Loop Length on Structural Parameters of Cotton Single Fabric Knitted on Shima Seiki Flat Knitting Machine

Đào Thị Chinh Thùy, Nguyễn Thị Thùy, Chu Diệu Hương
Full paper PDF

Trg.88

19

Đánh giá tính chất cơ lý của sợi Modal và sợi Tencel được sản xuất bằng công nghệ kéo sợi Vortex

Comparative Study of Mechanical-Physical Properties of Modal and Tencel Yarns Produced by Vortex Spinning

Nguyễn Nhật Trinh
Full paper PDF

Trg.92

20

Chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) với ống nano cacbon đa tường (MWCNT)

Fabrication and Survey Properties of Polyme Nanocompozit on the Basic of High-Density Polyethylene (HDPE) with Multiwall Carbon Nano Tubes (MWCNT)

Đỗ Thị Mai Hương, Ngô Trung Học, Nguyễn Thế Hữu
Full paper PDF

Trg.96

21

Study on Factors Influencing Synthesis of Ethyl 3-Aminocrotonate

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tổng hợp ethyl 3-aminocrotonat

Vũ Minh Tân, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Hoàng Thanh Đức
Full paper PDF

Trg.102

22

Nghiên cứu chế tạo hỗn dịch chitosan với thuốc xịt mũi từ loài hoa Ngũ sắc định hướng trong điều trị bệnh viêm xoang

Study on Preapration of the Mixture Between Chitosan and Nasal Sprays Made from Identity Flower Ageratum Conyzoides L. as a Method of Sinusitis Treatment

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hoàng Thị Hà
Full paper PDF

Trg.105

23

Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Natural Colorant from Huyet Du Leaves Using Ethanol Solvent

Tối ưu hóa quá trình chiết tách chất màu từ lá cây Huyết dụ bằng dung môi etanol có sự trợ giúp của sóng siêu âm

Nguyễn Ngọc Thắng, Hoàng Thị Thanh Luyến
Full paper PDF

Trg.109

KINH TẾ - XÃ HỘI

24

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, tỉnh Bắc Ninh

Factors Affecting the Quality of Job Plavement Service at Thanh Nien Employment Service Center, Bac Ninh Province

Nguyễn Phương Thảo, Dương Ngọc Duyến
Full paper PDF

Trg.114

25

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bưu chính Việt Nam thời kỳ hội nhập

Solutions to Improve the Quality of Vietnam`s Postal Human during the Integration Period

Bùi Thị Quyên
Full paper PDF

Trg.123

  • Thứ Năm, 10:13 16/05/2019

Tags: