Thông báo đề xuất đề tài/dự án theo Nghị định thư theo Chương trình hợp tác ZIM (Việt Nam - CHLB Đức)

Thời hạn nhận hồ sơ: 16h30 ngày 20 tháng 2 năm 2019

Chi tiết thông báo tải về tại đây

  • Thứ Hai, 14:36 07/01/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 2 (Tháng 4/2022)

Thứ Hai, 16:00 02/05/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 1 (Tháng 02/2022)

Thứ Hai, 14:48 28/02/2022
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 6 (Tháng 12/2021)

Thứ Sáu, 13:51 31/12/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 - số Đặc biệt (Tháng 11/2021)

Thứ Ba, 15:03 23/11/2021
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Thông báo viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"

Thứ Hai, 14:29 07/01/2019

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2019

Thứ Hai, 14:26 07/01/2019

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ Công Thương năm 2020

Thứ Hai, 14:02 07/01/2019

Kế hoạch hội nghị khoa học HaUI lần thứ III

Thứ Tư, 09:21 17/10/2018

Chương trình tổng thể Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V

Thứ Ba, 15:39 25/09/2018

Video giới thiệu