Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ Công Thương năm 2020

Thời hạn đăng ký: Trước 16h30 ngày 19 tháng 1 năm 2019.

Nội dung công văn số 10318/BCT-KHCN xem tại địa chỉ: https://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/huong-dan-xay-dung-ke-hoach-va-du-toan-ngan-sach-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2020-13537-15.html.

Chi tiết Thông báo tải về tại đây

Chi tiết phụ lục kèm Thông báo 04 tải về tại đây

  • Thứ Hai, 14:02 07/01/2019

Tags: