Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực hóa học

Sáng 25/7/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit kháng khuẩn trên cơ sở hạt lai nano bạc/TiO2 và hệ blend cao su tự nhiên – poly (lactic acid) định hướng chế tạo hộp đựng thực phẩm. Đề tài do TS. Nguyễn Ngọc Thanh - Giảng viên khoa Công nghệ hóa chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực hóa họcPGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu Đề tài

Đề tài được thực hiện với mục tiêu chế tạo vật liệu polymer blend trên cơ sở hạt lai nano bạc với TiO2 poly lactic acid (PLA) và cao su tự nhiên nhằm thu được vật liệu compozit có khả năng kháng khuẩn, định hướng ứng dụng sản xuất một số hộp đựng thực phẩm kháng khuẩn.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã: (1) Tổng hợp được hệ hạt lai nano Ag/TiO2 bằng sử dụng tác nhân khử là hỗn hợp glucozow và NaBH4. (2) Nghiên cứu được các đặc trưng của hạt lai bằng các phương pháp XRD, SEM, TEM. (3) Thử khả năng kháng khuẩn của hạt lai cho thấy mẫu hạt lai có khả năng kháng khuẩn Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium. (4) Khảo sát được hàm lượng của PLA và CSTN thu được kết quả hàm lượng tối ưu trong chế tạo vật liệu: 90% PLA và 10% CSTN theo khối lượng. (5) Khảo sát thành phần và tìm ra các tỷ lệ thích hợp của lưu huỳnh, poli lactac Accid, CSTN và tỷ lệ hạt lai trong vật liệu nano composite. (6) Khảo sát khả năng kháng khuẩn trên 3 chủng loại vi khuẩn phổ biến. Kết quả đã chứng minh được vật liệu nano composite chế tạo được có khả năng kháng khuẩn tốt.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Nhóm tác giả đã chế tạo thành công vật liệu composite trên cơ sở hạt lai nano bạc/TiO2 và hệ blend cao su thiên nhiên - poly lactic axit với các tỷ lệ thành phần và các thông số kỹ thuật cụ thể. Nhóm tác giả hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 14:55 26/07/2019

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
TS. Nguyễn Tuấn Anh với “Nghiên cứu tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài Ngũ sắc (Ageratum conyzoides L) với chitosan ứng dụng điều trị viêm xoang”

TS. Nguyễn Tuấn Anh với “Nghiên cứu tạo hỗn dịch thuốc xịt mũi từ loài Ngũ sắc (Ageratum conyzoides L) với chitosan ứng dụng điều trị viêm xoang”

Thứ Năm, 16:42 25/07/2019
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cấp phôi tự động liên hoàn cho máy dập E2W300”

Thứ Năm, 15:42 25/07/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Trần Thị Duyên chủ nhiệm

Thứ Tư, 11:32 24/07/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ các công ty mạ kẽm nhúng nóng có dùng chất trợ dung NH4Cl để chế tạo kẽm sunfat”

Thứ Hai, 16:28 22/07/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng bài giảng E - learning học phần Vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’

Thứ Hai, 15:31 01/07/2019

Video giới thiệu